Rekrutacja do projektu „LEPSZE JUTRO”

Fundacja Pro Alia

w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomocy Społecznej „Ad Astram”

od 20.06.2016r. do 15.12.2016r. realizuje projekt 

„LEPSZE JUTRO”

Zadanie publiczne wynikające z Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008 – 2020

Cel strategiczny Nr 2 – Wzrost efektywności wsparcia osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji leczniczej

Cel operacyjny 2.2 – Wspieranie wczesnej diagnostyki i rehabilitacji

Działanie nr 5 Wojewódzkiego Programu – Wspieranie rozwoju lecznictwa chorób układu krążenia, układu ruchu, układu nerwowego

 

Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy dzieci niepełnosprawne oraz rodziców lub opiekunów

 

W ramach projektu zapraszamy do udziału w zajęciach:

 

 • Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn
 • Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona
 • Integracji Sensorycznej
 • Terapii układu proprioreceptywnego
 • Integracji odruchów ustno – twarzowych
 • Terapii behawioralnej
 • Hydroterapii
 • Muzykoterapii
 • Techniką Bowena
 • Metodą NDT Bobath
 • Hipoterapii
 • Terapii pedagogicznej
 • Korekcyjno – kompensacyjnych

Rekrutacja do programu: 20.06.2016r. – 10.07.2016r.

Deklaracja uczestnika projektu do pobrania na stronie internetowej proalia.pl lub osobiście po wcześniejszym kontakcie telefonicznym

Kontakt: Magdalena Totoń tel. 502 715 200 e-mail: biuro@proalia.pl