grudzień 2020

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI DO PROJEKTU „Sercem w Seniora” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś  Priorytetowa VIII Integracja społeczna,        Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. Gmina...