kwiecień 2019

„Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym”. Stowarzyszenie Pomocy Społecznej Ad Astram informuje o planowanych terminach wydawania paczek żywnościowych dla osób posiadających skierowania...

  „Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym”.   Lista produktów do wydawania: 5 kwiecień 2019 r., (piątek) od godz. 800 – 1800...