grudzień 2022

INFORMACJA Gmina Miasta Dębica przystąpiła do realizacji projektów „Cyfrowe Kluby Seniora” finansowanych ze środków Ministra Cyfryzacji. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu w ramach konkursu na doposażenie stanowisk służących podniesieniu kompetencji cyfrowych seniorów, nowe komputery i tablety...