październik 2018

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej Ad Astram informuje o terminie najbliższego wydawania paczek żywnościowych dla osób posiadających nowe skierowania na Podprogram 2018 9 listopada 2018 r., (piątek) od godz. 800 – 1800 10 listopada 2018 r.,...

informacja

informacja

W związku z korzystaniem z pomocy żywnościowej w ramach programu Program Operacyjny „Pomoc Żywnościowa?” i przekazaniem danych osobowych, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest STOWARZYSZENIE POMOCY SPOŁECZNEJ AD ASTRAM W DĘBICY z siedzibą...

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2018  INFORMACJA Stowarzyszenie Ad Astram informuje w sprawie skierowań wydawanych na Podprogram 2018. W przypadku zmian w sytuacji finansowej lub...

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej Ad Astram w Dębicy informuje, że paczka żywnościowa dla 1 odbiorcy końcowego oznacza: minimum kilka (tj. co najmniej trzy) artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydanych jednorazowo, a wchodzących w skład...

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2018 W związku z planowanym wydawaniem żywności na dzień 9 i 10 listopada 2018r. oraz 7 i 8 grudnia 2018r.* dla mieszkańców...