lipiec 2022

„Aktywne wakacje w Zgranej Pace” W ramach projektu „Aktywne wakacje w Zgranej Pace” – wsparcie działań innowacyjnych skierowanych do środowisk zagrożonych bezradnością w sprawach opiekuńczo – wychowawczych lub mających na celu aktywizację osób starszych w 2022 r., w ramach...

Czas na wolontariat

Ogrodowe szaleństwa w Zgranej Pace. Dzięki Fundacji CAN – PACK w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Ad Astram w PWD zrealizowano program” Czas na Wolontariat”. W ramach tego działania zakupione zostały drewniane skrzynki, farby, narzędzia oraz...

Warsztaty nauki gry na keyboard i na gitarze

Dzięki pozyskanemu grantowi edukacyjnemu od firmy PPG na rzecz dzieci ukraińskich, Stowarzyszenie Pomocy Społecznej Ad Astram w Dębicy zorganizowało warsztaty gry na keyboardzie oraz na gitarze w szkole  muzycznej YAMAHA dla dzieci ukraińskich przebywających...

„MISJA ROBOTYKA” Wiemy o tym doskonale, że przyszłość to roboty, komputery i automatyzacja. Dlatego dzięki pozyskanemu Grantowi edukacyjnemu od firmy PPG na rzecz dzieci ukraińskich, Stowarzyszenie Pomocy Społecznej Ad Astram w Dębicy zorganizowało zajęcia...

„MISJA ROBOTYKA” Wiemy o tym doskonale, że przyszłość to roboty, komputery i automatyzacja. Dlatego dzięki pozyskanemu Grantowi edukacyjnemu od firmy PPG na rzecz dzieci ukraińskich, Stowarzyszenie Pomocy Społecznej Ad Astram w Dębicy zorganizowało zajęcia...

Wakacje w „Zgranej Pace”                                                            ...