grudzień 2018

INFORMACJA Stowarzyszenie Pomocy Społecznej Ad Astram w Dębicy informuje, że w listopadzie i grudniu 2018 r. zostały wydane paczki żywnościowe dla 893 najuboższych osób zamieszkujących teren Gminy Miasta Dębicy. W skład paczek żywnościowych wchodziły...

„Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym”.  Lista produktów do wydawania: 7 grudnia 2018 r., (piątek) od godz. 800 – 1800 8 grudnia...

„Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym”.  Lista produktów do wydawania: 7 grudnia 2018 r., (piątek) od godz. 800 – 1800 8 grudnia...