lipiec 2017

Informacja

Informacja

    „Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym”. Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „AD ASTRAM” w Dębicy z siedzibą ul. Mościckiego 26, 39-200 Dębica informuje,...

SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA „AD ASTRAM” PROWADZĄCEGO WYŁĄCZNIE DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ   SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ „AD ASTRAM” Z SIEDZIBĄ W DĘBICY PRZY UL. MOŚCICKIEGO 26 ZA ROK OBROTOWY 2016   B I L A...