styczeń 2020

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „AD ASTRAM” informuje, że w dniu 5 lutego 2020 r. w godz. 16:00 – 18:00 w Domu Dziennego Pobytu „Dom Seniora” ul. Rzeszowska 15 w Dębicy odbędą się warsztaty kulinarne jako działanie...

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2019  W związku z planowanym wydawaniem żywności dla mieszkańców Miasta Dębicy, osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające...

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej...

  PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2019  CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie ...