wrzesień 2017

Informacja

Informacja

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2017   CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w...

Informacja

Informacja

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym PODPROGRAM 2017 (sierpień 2017 – czerwiec 2018)  Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest...