Pomoc żywnościowa

INFORMACJA Gmina Miasta Dębica przystąpiła do realizacji projektów „Cyfrowe Kluby Seniora” finansowanych ze środków Ministra Cyfryzacji. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu w ramach konkursu na doposażenie stanowisk służących podniesieniu kompetencji cyfrowych seniorów, nowe komputery i tablety...

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i...

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

  „Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym”. Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „AD ASTRAM” w Dębicy informuje, że w dniu 21 i 22 października 2016 r. będzie...