Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

 clip_image003

„Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym”.

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „AD ASTRAM” w Dębicy informuje, że w dniu 21 i 22 października 2016 r. będzie prowadziło dystrybucję paczek żywnościowych w ramach POPŻ, Podprogram 2016 dla osób najbardziej potrzebujących z terenu Miasta Dębicy. Miejsce wydawania: Magazyn Żywności ul. Ratuszowa

Dnia 21 października 2016 r. w godz. 1300– 1800;

Dnia 22 października 2016 r. w godz. 800– 1600.

W skład jednej paczki będą wchodziły następujące artykuły:

Makaron 500g 1 kg = 2szt.
Ryż biały 1kg 1 kg – 1 szt.
Herbatniki 200g 0,4 kg = 2 szt.
Mleko 1l 2 l = 2 szt.
Groszek 400g 0,4 kg = 1 szt.
Fasola 400g 0,4 kg = 1 szt.
Szynka drobiowa 300g 0,6 kg = 2 szt.
Cukier 1kg 1 kg = 1 szt.
Olej 1l 1 l = 1 szt.

 Paczki żywnościowe dla mieszkańców Dębicy będą wydawane osobom, które otrzymają skierowanie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy.

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „AD ASTRAM” w 2016 roku realizuje zadanie publiczne pod tytułem „Zorganizowanie pomocy żywnościowej poprzez dostarczenie żywności dla dzieci i rodzin najuboższych”, dzięki pozyskanej dotacji od Gminy Miasta Dębica.