Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Ad Astram” w Dębicy

w partnerstwie  z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej  w Dębicy

od 17.07.2023 do 30.09.2023 r. będzie realizować projekt

 Aktywnie- Tolerancyjnie- Innowacyjnie”

 wsparcie działań innowacyjnych skierowanych do środowisk zagrożonych bezradnością

w sprawach opiekuńczo – wychowawczych

lub mających na celu aktywizację osób starszych w 2023 roku

 „Dofinansowanego z budżetu Wojewody Podkarpackiego”

 

W ramach projektu zapraszamy do udziału m.in. w warsztatach:

  • gier planszowych
  • w wyjazdach integracyjnych do kina i parku rozrywki