Rekrutacja do projektu „TACY SAMI”

Rekrutacja do projektu „TACY SAMI”

środa, 8 marca 2023
21:52

 

Fundacja Pro Alia

w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomocy Społecznej „Ad Astram”

w dniach od 20.06.2016r. do 15.12.2016r. realizuje projekt   „TACY SAMI”.

Zadanie publiczne wynikające z Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata  2016-2023

 Cel Operacyjny I: Ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego w województwie

Działanie 2: Wspieranie działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

 

Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy dzieci niepełnosprawne oraz rodziców lub opiekunów

 

W ramach projektu zapraszamy do udziału w zajęciach:

 • Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn
 • Kinezjologii Edukacyjna P. Dennisona
 • Integracji Sensorycznej
 • Dogoterapii
 • Neurointegracji odruchów
 • Terapii układu proprioreceptywnego
 • Integracji odruchów ustno – twarzowych
 • Gimnastyki korekcyjnej
 • Refleksologii
 • Terapii behawioralnej
 • Neurologopedii
 • Logorytmiki

Rekrutacja do programu: 20.06.2016r. – 08.07.2016r.

Deklaracja uczestnika projektu do pobrania na stronie internetowej proalia.pl lub osobiście po wcześniejszym kontakcie telefonicznym

Kontakt: Magdalena Totoń tel. 502 715 200 e-mail: biuro@proalia.pl