marzec 2020

Informacja

Informacja

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Ad Astram” w Dębicy w związku z obecną sytuacją jaka panuje w kraju, włącza się w akcje szycia maseczek poprzez użyczenie maszyn do szycia Placówką Wsparcia Dziennego oraz dla Domu Dziennego...

„Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym”. Lista produktów do wydawania: 13 marzec 2020 r., (piątek) od godz. 800 – 1800 14 marzec...

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2019  Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „AD ASTRAM” w Dębicy informuje, że w dniu 13 marca 2020 r. o godz. 800 –...

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i...