maj 2019

„Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym”. Lista produktów do wydawania: 31 maj 2019 r., (piątek) od godz. 800 – 1800 1 czerwiec...

„Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym”. Stowarzyszenie Pomocy Społecznej Ad Astram informuje o planowanych terminach wydawania paczek żywnościowych dla osób posiadających skierowania...

INFORMACJA

INFORMACJA

Fundacja Pro Alia w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomocy Społecznej „Ad Astram” od 27.05.2019r. do 15.12.2019r. realizuje projekt „Być jak inni”  Zadanie publiczne wynikające z Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania...

INFORMACJA

INFORMACJA

„Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym”. Stowarzyszenie Pomocy Społecznej Ad Astram informuje że planowany termin wydawania paczek żywnościowych dla osób posiadających skierowania...

INFORMACJA

INFORMACJA

  Fundacja Pro Alia w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomocy Społecznej „Ad Astram” od 13.05.2019r. do 15.12.2019r. realizuje projekt „Nie jesteś sam”  Zadanie publiczne wynikające z Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na Lata 2016-2023” Cel operacyjny...