lipiec 2018

Informacja

Informacja

PODPROGRAM 2017 – efekty Stowarzyszenie Pomocy Społecznej Ad Astram w Dębicy z terenu województwa podkarpackiego przy współpracy z Podkarpackim Bankiem Żywności w Rzeszowie realizowała/ło Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinasowany z Europejskiego Funduszu...

Sprawozdanie finansowe za 2017 rok

Sprawozdanie finansowe za 2017 rok

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „AD ASTRAM” 39-200 Dębica ul. Mościckiego 26 Regon: 691692652    NIP: 8722150256 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2017 na podstawie załącznika 6 – ustawy o rachunkowości Poz Wyszczególnienie  Kwota za...