maj 2018

    Fundacja Pro Alia w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomocy Społecznej „Ad Astram” od 01.05.2018r. do 15.12.2018r. realizuje projekt „„Drzwi zawsze otwarte na nowe wyzwania”” Zadanie publiczne wynikające z Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania...

  FUNDACJA PRO ALIA w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomocy Społecznej „Ad Astram” od 14.05.2018r. do 15.12.2018r. realizuje projekt „„STOP Wykluczeniu”” Zadanie publiczne wynikające z Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na Lata 2016-2023” Cel operacyjny 1...

Rekrutacja pomoc społeczna 2018

„Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym”. Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „AD ASTRAM” w Dębicy informuje, że w dniach 11 i 12 maja 2018r....