listopad 2017

„Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym”.  Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „AD ASTRAM” w Dębicy informuje, że będzie wydawało paczki żywnościowe dla Mieszkańców Miasta...

„Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym”. W dniu 22 listopada b. r. były organizowane działania w ramach środków towarzyszących. Są to cykliczne...

Informacja

Informacja

  „Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym”. W październiku 2017 r. Stowarzyszenie Pomocy Społecznej AD ASTRAM w Dębicy wydawało paczki żywnościowe dla...