Informacja dotycząca wydawania owoców

INFORMACJA

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej Ad Astram w Dębicy informuje, że w dniu 23 maja od godz. 1300 przy Magazynie Żywności przy ul. Ratuszowej, będą wydawane nieodpłatnie jabłka.

Pomoc ta kierowana jest do potrzebujących mieszkańców Dębicy, spełniających minimum jedno kryterium art. 7 ustawy o pomocy społecznej m. in. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Owoce pozyskiwane są z Podkarpackiego Banku Żywności w Rzeszowie.

Zarząd Stowarzyszenia

Ad Astram w Dębicy