maj 2020

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „AD ASTRAM” w Dębicy informuje, że w dniach 23 czerwca  2020 r. w godz.  16:00 – 18:00 odbędą się warsztaty kulinarne 24 czerwca  2020 r. w godz.  16:00 – 18:00 odbędą się warsztaty...

„Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym”.  Lista produktów do wydawania: 29 maja 2020 r.,(piątek) od godz. 800 – 1800 30 maja 2020...

Informacja

Informacja

 PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2019  Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „AD ASTRAM” w Dębicy informuje, że w dniu 29 maja 2020 r. o godz. 800 –...

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej Ad Astram informuje o planowanym terminie wydawania paczek żywnościowych dla osób z terenu Miasta Dębicy posiadających skierowania na Podprogram 2019.  29 maja 2020 r., (piątek) od godz. 800 – 1800 30...