Kontakt

STOWARZYSZENIE POMOCY SPOŁECZNEJ „AD ASTRAM” W DĘBICY

UL. MOŚCICKIEGO 26, 39-200 DĘBICA,

TEL/FAX. (14) 670 50 06 wew. 118 lub 782 126 111

E-MAIL: adastram@op.pl

Bank Spółdzielczy Rzemiosła Nr rachunku bankowego 30 8589 0006 0030 0988 2586 0002

Nasza lokalizacja