czerwiec 2019

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ „AD ASTRAM” w DĘBICY ZA ROK 2018 W minionym roku Stowarzyszenie było wykonawcą wyłonionym w ramach przetargu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób i dzieci z zaburzeniami psychicznymi z...