1.5 Procent

W 2012 roku Stowarzyszenie Pomocy Społecznej Ad Astram ze środków 1% otrzymało kwotę: 30 353,50 zł.
Przekazane od Państwa środki przeznaczane są na leczenie i rehabilitacje naszych podopiecznych oraz na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
Dziękujemy za otrzymane środki i liczymy w dalszym ciągu na Państwa wsparcie.
Zarząd Ad Astram
W 2013 roku Stowarzyszenie Pomocy Społecznej Ad Astram ze środków 1% otrzymało kwotę: 27 238,15 zł.
Przekazane od Państwa środki przeznaczane są na leczenie i rehabilitacje naszych podopiecznych oraz na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
Dziękujemy za otrzymane środki i liczymy w dalszym ciągu na Państwa wsparcie.
Zarząd Ad Astram
W 2014 roku Stowarzyszenie Pomocy Społecznej Ad Astram ze środków 1% otrzymało kwotę: 21 008,90 zł.
Przekazane od Państwa środki przeznaczane są na leczenie i rehabilitacje naszych podopiecznych oraz na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
Dziękujemy za otrzymane środki i liczymy w dalszym ciągu na Państwa wsparcie.
Zarząd Ad Astram
W 2015 roku Stowarzyszenie Pomocy Społecznej Ad Astram ze środków 1% otrzymało kwotę: 48 446,96 zł.
Przekazane od Państwa środki przeznaczane są na leczenie i rehabilitacje naszych podopiecznych oraz na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
Dziękujemy za otrzymane środki i liczymy w dalszym ciągu na Państwa wsparcie.
Zarząd Ad Astram
W 2016 roku Stowarzyszenie Pomocy Społecznej Ad Astram ze środków 1% otrzymało kwotę: 46 512,69 zł.
Przekazane od Państwa środki przeznaczane są na leczenie i rehabilitacje naszych podopiecznych oraz na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
Dziękujemy za otrzymane środki i liczymy w dalszym ciągu na Państwa wsparcie.
Zarząd Ad Astram
W 2017 roku Stowarzyszenie Pomocy Społecznej Ad Astram ze środków 1% otrzymało kwotę: 76 216,26 zł.
Przekazane od Państwa środki przeznaczane są na leczenie i rehabilitacje naszych podopiecznych oraz na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
Dziękujemy za otrzymane środki i liczymy w dalszym ciągu na Państwa wsparcie.
Zarząd Ad Astram