Zrealizowane projekty i programy

ROK 2014

„Aktywny senior III” – projekt realizowany ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w okresie od 30.06.2014r. do 31.10.2014r. Celem projektu była pomoc w aktywizacji, a zarazem przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu osób starszych oraz walka ze stereotypowym wizerunkiem nieaktywnego seniora, poprzez organizowanie działań edukacyjnych skierowanych do środowiska osób starszych. Realizacja tych celów dała wsparcie, pomoc koleżeńską, podniosła samoocenę, spowodowała zmianę dotychczasowego stylu życia, dała pozytywne myślenie o sobie, dostarczyła przeżyć natury emocjonalnej poprzez m.in. warsztaty decoupage, uczestnictwo w spotkaniach z trenerem kontaktów interpersonalnych i pracownikiem socjalnym, a także nording walking, aqua aerobic, wyjazd integracyjny do teatru oraz Łańcuta, kurs komputerowy, kurs wizażu oraz warsztaty fotograficzne. W projekcie udział wzięło 32 osoby starsze uczęszczające do Domu Seniora, ale również osoby starsze z terenu powiatu dębickiego.

Czytaj więcej

ROK 2013

„Aktywny senior II” – projekt realizowany ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w okresie od 03.06.2013r. do 31.10.2013r. Celem projektu była pomoc w aktywizacji a zarazem przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu osób starszych oraz walka ze stereotypowym wizerunkiem nieaktywnego seniora, poprzez organizowanie działań edukacyjnych skierowanych do środowiska osób starszych. Realizacja tych celów dała wsparcie, pomoc koleżeńską, podniosła samoocenę, spowodowała zmianę dotychczasowego stylu życia, dałą pozytywne myślenie o sobie, dostarczyła przeżyć natury emocjonalnej poprzez m.in. naukę języka angielskiego, warsztaty z dietetykiem i decoupage, kurs komputerowy II stopnia mającego na celu nabycie podstawowych umiejętności obsługi komputera, uczestnictwo w spotkaniach z trenerem kontaktów interpersonalnych oraz pracownikiem socjalnym. W ramach projektu 20 osób ukończyło kurs komputerowy, 10 osób ukończyło kurs języka angielskiego, 30 osób ukończyło warsztaty decoupage, 20 osób ukończyło ukończyło warsztaty z dietetykiem.

Czytaj więcej

ROK 2012

„Aktywny senior” – projekt realizowany ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w okresie od 01.06.2012r. do 30.10.2012r. Celem projektu była pomoc w aktywizacji a zarazem przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu 30 osób starszych oraz walka ze stereotypowym wizerunkiem nieaktywnego seniora, poprzez organizowanie działań edukacyjnych skierowanych do środowiska osób starszych.

Celami szczegółowymi projektu „Aktywny Senior” było:

– wzmocnienie więzi społecznych osób biorących udział w projekcie,

– pożyteczne wypełnienie nagromadzonego wolnego czasu seniorów,

– ograniczenie poczucia samotności,

– zaspokojenie ambicji osób starszych,

– kontynuacja i rozbudzenie zainteresowań osób starszych,

-wzbudzenie poczucie bezpieczeństwa i potrzeby bycia użytecznym – służenia drugiemu człowiekowi,

– poprawa kondycji psychicznej i fizycznej.

Czytaj więcej

ROK 2011

Program „Nie dla alkoholu”- Celem programu jest zapobieganie szkodom zdrowotnym i psychospołecznym osób żyjących w rodzinach z problemem alkoholowym. CELE szczegółowe zadania to: Poprawa sytuacji psychospołecznej osób współuzależnionych poprzez zwiększenie odsetka osób korzystających z profesjonalnej pomocy. Zmniejszenie rozmiarów przemocy w rodzinach z problemem alkoholowym. Zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym członków rodzin dotkniętych alkoholizmem. Projekt realizowany jest do końca października 2011 roku, Kwota dofinansowania: 7.400.

Czytaj więcej

ROK 2010

Program objęcie pomocą osób zagrożonych wykluczeniem społecznym tj. bezdomnością, długotrwale bezrobotnych, dotkniętych alkoholizmem i narkomanią, a także osób mających trudności z przystosowaniem się do życia po opuszczeniu zakładów karnych. pn. „Szansa” realizowany ze środków Urzędu Miejskiego w Dębicy. Program skierowany jest do osób bezrobotnych zarówno kobiet jak i mężczyzn oraz dłużników alimentacyjnych, korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy. W porozumieniu z PUP w Dębicy zatrudniane są osoby w ramach przygotowania zawodowego, robót publicznych i staży. Osoby te podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, uczestniczą w szkoleniach BHP, ponadto korzystają z porad konsultantów: psychologa, pracownika socjalnego i doradcy zawodowego. Program był realizowany w formie warsztatu krawieckiego i remontowo budowlanego. Wartość programu: 25.000.

Czytaj więcej

ROK 2009

Program objęcie pomocą osób zagrożonych wykluczeniem społecznym tj. bezdomnością, długotrwale bezrobotnych, dotkniętych alkoholizmem i narkomanią, a także osób mających trudności z przystosowaniem się do życia po opuszczeniu zakładów karnych. pn. „Szansa” realizowany ze środków Urzędu Miejskiego w Dębicy. Program skierowany jest do osób bezrobotnych zarówno kobiet jak i mężczyzn oraz dłużników alimentacyjnych, korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy. W porozumieniu z PUP w Dębicy zatrudniane są osoby w ramach przygotowania zawodowego, robót publicznych i staży. Osoby te podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, uczestniczą w szkoleniach BHP, ponadto korzystają z porad konsultantów: psychologa, pracownika socjalnego i doradcy zawodowego. Program był realizowany w formie warsztatu krawieckiego i remontowo budowlanego. Wartość programu: 25.000

Czytaj więcej

ROK 2008

Program objęcie pomocą osób zagrożonych wykluczeniem społecznym tj. bezdomnością, długotrwale bezrobotnych, dotkniętych alkoholizmem i narkomanią, a także osób mających trudności z przystosowaniem się do życia po opuszczeniu zakładów karnych. pn. „Szansa” realizowany ze środków Urzędu Miejskiego w Dębicy. Program skierowany jest do osób bezrobotnych zarówno kobiet jak i mężczyzn oraz dłużników alimentacyjnych, korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy. W porozumieniu z PUP w Dębicy zatrudniane są osoby w ramach przygotowania zawodowego, robót publicznych i staży. Osoby te podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, uczestniczą w szkoleniach BHP, ponadto korzystają z porad konsultantów: psychologa, pracownika socjalnego i doradcy zawodowego. Program był realizowany w formie warsztatu krawieckiego i remontowo budowlanego. Wartość programu: 25.000.

Czytaj więcej

ROK 2007

Program objęcie pomocą osób zagrożonych wykluczeniem społecznym tj. bezdomnością, długotrwale bezrobotnych, dotkniętych alkoholizmem i narkomanią, a także osób mających trudności z przystosowaniem się do życia po opuszczeniu zakładów karnych. pn. „Szansa” realizowany ze środków Urzędu Miejskiego w Dębicy. Program skierowany jest do osób bezrobotnych zarówno kobiet jak i mężczyzn oraz dłużników alimentacyjnych, korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy. W porozumieniu z PUP w Dębicy zatrudniane są osoby w ramach przygotowania zawodowego, robót publicznych i staży. Osoby te podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, uczestniczą w szkoleniach BHP, ponadto korzystają z porad konsultantów: psychologa, pracownika socjalnego i doradcy zawodowego. Program był realizowany w formie warsztatu krawieckiego i remontowo budowlanego. Wartość programu: 25.000.

Czytaj więcej