Informacja

clip_image003

„Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym”.

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „AD ASTRAM” w Dębicy z siedzibą ul. Mościckiego 26, 39-200 Dębica informuje, że jest realizatorem wydawania paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2016 dla mieszkańców miasta Dębica.

 Od października do grudnia 2016 r. wydano 19 784kg żywności. Pomocą zostało objętych 472 rodziny tj. 1 179 osób.

 Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „AD ASTRAM” w Dębicy wydawało paczki żywnościowe dzięki pozyskanej dotacji od Gminy Miasta Dębica w ramach zadania publicznego pod tytułem „Zorganizowanie pomocy żywnościowej poprzez dostarczenie żywności dla dzieci i rodzin najuboższych”.

 Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Społecznej Ad Astram w Dębicy.

20161209_123556 p1240407-1p1240411

20161209_112929 p1240416 p1240421