„MISJA ROBOTYKA”

Wiemy o tym doskonale, że przyszłość to roboty, komputery i automatyzacja. Dlatego dzięki pozyskanemu Grantowi edukacyjnemu od firmy PPG na rzecz dzieci ukraińskich, Stowarzyszenie Pomocy Społecznej Ad Astram w Dębicy zorganizowało zajęcia z robotyki dla dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego „Zgrana Paka”. Była to zabawa, która wspiera rozwój dzieci. Pomogła przyswajać wiedzę z przedmiotów ścisłych i rozwijać kompetencje przyszłości, takie jak kreatywność, logiczne myślenie, czy umiejętność wspólnego rozwiązywania problemów.

Wprowadziły one dzieci w niezwykły świat nowoczesnych technologii. Zajęcia takie, to idealny sposób, by zaszczepić w dziecku pasję, która zostanie z nim do końca życia.

Dzieci budowały samochody, samoloty, kolorowe robozwierzaki, budynki przyszłości, być może właśnie czymś takim będziemy w przyszłości podróżować, mieszkać. Zajęcia z robotyki miały na celu zintegrowanie dzieci polskich z ukraińskimi, które przebywają na terenie PWD „Zgrana Paka”.