Warsztaty nauki gry na keyboard i na gitarze

Dzięki pozyskanemu grantowi edukacyjnemu od firmy PPG na rzecz dzieci ukraińskich, Stowarzyszenie Pomocy Społecznej Ad Astram w Dębicy zorganizowało warsztaty gry na keyboardzie oraz na gitarze w szkole  muzycznej YAMAHA dla dzieci ukraińskich przebywających w Placówkach Wsparcia Dziennego „Zgrana Paka”.