Wakacje w „Zgranej Pace”

                                                                                              

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej Ad Astram w Dębicy wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dębicy zaprasza chętne dzieci do udziału w projekcie „Aktywne wakacje w Zgranej Pace” – wsparcie działań innowacyjnych skierowanych do środowisk zagrożonych bezradnością w sprawach opiekuńczo – wychowawczych lub mających na celu aktywizację osób starszych w 2022 r., który jest realizowany w ramach środków Wojewody Podkarpackiego.

W ramach projektu zapraszamy do wspólnych wyjazdów integracyjnych do:

– kina Helios

– parku trampolin

– Kinder Planeta

– Fabryka Czekolady

– Fun and sport

– Aloha Bowling

– Mc Donald’s

Szczegóły i zapisy do projektu przyjmowane są w Placówkach Wsparcia Dziennego „Zgrana Paka” oraz pod numerem telefonu Ad astram 782 126 111