„W kręgu baśni…” czytanie tekstu i zabawy z wyobraźnią w ramach zajęć biblioterapii w Placówkach Wsparcia Dziennego

W ramach programu „Mała inwestycja w siebie” dofinansowanego z budżetu Wojewody Podkarpackiego – Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, a realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Ad Astram” we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dębicy 40 dzieci i młodzieży z Placówek Wsparcia Dziennego bierze udział w warsztatach biblioterapii.

Celem warsztatów jest zachęcenie dzieci i młodzież do czytania książek, dzięki czemu nastąpi wzbogacanie ich zasobu słownictwa, kształtowanie umiejętności poprawnego porozumiewania się, umiejętności słuchania ze zrozumieniem, wyciszania się i koncentracji uwagi.

Podczas zajęć dzieci wykonują prace plastyczne w oparciu o przeczytane lub wysłuchane fragmenty literatury.

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie