Rodzinny Piknik Profilaktyczny

Już w najbliższy piątek 5 lipca zapraszamy mieszkańców miasta Dębica na pierwszy Rodzinny Piknik Profilaktyczny, który Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy organizuje wspólnie z Miejskim Zespołem Interdyscyplinarnym w Dębicy ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej, Miejska Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dębicy, Komendą Powiatową Policji w Dębicy, Poradnia Terapii uzależnień w Dębicy oraz stowarzyszeniem Pomocy społecznej Ad Astram w Dębicy. w ramach Pikniku przewidziano konsultacje ze specjalistami z zakresu profilaktyki uzależnień oraz zabawy dla dzieci. Szczegóły na plakacie.