Podziękowania

astram

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Społecznej „Ad Astram” w Dębicy dziękuje wszystkim darczyńcom za przekazanie 1% na rzecz Stowarzyszenia „Ad Astram” oraz 1% dla jego podopiecznych.

Dzięki waszemu wsparciu możemy dalej funkcjonować i wspólnie pomagać osobom dotkniętym przez los oraz realizować programy na rzecz osób wykluczonych społecznie.

Państwa szlachetny gest jeszcze raz dowodzi, iż nie brakuje wśród nas ludzi potrafiących dostrzec potrzebujących.

Dziękując mamy nadzieję, że będziemy mogli liczyć również na Państwa wsparcie w roku przyszłym.

 

Pozdrawiamy,

Zarząd

Stowarzyszenia Pomocy Społecznej
„Ad Astram” w Dębicy