Informacja

 

 

clip_image003

„Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym”.

 Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „AD ASTRAM” w Dębicy informuje, że w dniu 12 grudnia 2016 r. (poniedziałek) od godz. 830 będzie prowadziło wydawanie paczek żywnościowych w ramach POPŻ, Podprogram 2016 dla osób najbardziej potrzebujących z terenu Miasta Dębicy. Miejsce wydawania: Magazyn Żywności ul. Ratuszowa.

Paczki żywnościowe będą wydawane mieszkańcom Miasta Dębicy, którzy posiadają ważne skierowanie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy. Osoby nie posiadające skierowań na Podprogram 2016, zobowiązane są odebrać skierowanie od pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy.

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „AD ASTRAM” w 2016 roku realizuje zadanie publiczne pod tytułem „Zorganizowanie pomocy żywnościowej poprzez dostarczenie żywności dla dzieci i rodzin najuboższych”, dzięki pozyskanej dotacji od Gminy Miasta Dębica.