Informacja

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Ad Astram” w Dębicy w związku z obecną sytuacją jaka panuje w kraju, włącza się w akcje szycia maseczek poprzez użyczenie maszyn do szycia Placówką Wsparcia Dziennego oraz dla Domu Dziennego Senior +.