„Pomagamy na Święta”

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Ad Astram” w miesiącu grudniu realizowało projekt socjalny „Pomagamy na Święta” skierowany do podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy, którzy ze względu na swoją trudną sytuację życiową (ubóstwo, choroba) zwrócili się do Stowarzyszenia o pomoc finansową w związku z ponoszonymi znacznymi kosztami leczenia.

Dzięki wsparciu sponsora pomoc finansową otrzymało pięć osób długotrwale chorych z terenu naszego miasta.

pomagamy