„Zaplątani w Sznurkach”

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej Ad Astram w Dębicy wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dębicy w miesiącu maju realizuje projekt pn. „Zaplątani w sznurkach”.

Odbiorcami projektu są osoby starsze uczęszczające do Dziennego Domu Senior+ przy ul. Mościckiego 26 w Dębicy. Uczestnicy projektu to seniorzy z grup szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność, a często ze względu na trudną sytuację rodzinną nie potrafią samodzielnie przezwyciężyć trudnej sytuacji bytowej. Grupę docelową stanowi 20 osób starszych, które uczestniczą w warsztatach z makramy.

Zaproponowane w projekcie zajęcia niosą poprawę sprawności umysłowej, podnoszą samoocenę oraz pozwalają przełamać bariery w relacjach międzyludzkich.
Zajęcia są twórczym wypełnieniem czasu, które przynosi wiele radości oraz satysfakcji. Prace manualne seniorów pozwalają osobom starszym na dłuższe zachowanie aktywności ruchowej oraz zdolności manualnych, które są niezbędne do samodzielnego funkcjonowania.

Projekt w całości jest finansowany ze środków Stowarzyszenia Pomocy Społecznej „Ad Astram” w Dębicy.

  • Powiększ zdjęcie prezentuje się makrama zrobiona ze sznurkówprezentuje się makrama zrobiona ze sznurków
  • Powiększ zdjęcie uczestnik zajęć- mężczyzna podczas wykonywania makramyuczestnik zajęć- mężczyzna podczas wykonywania makramy
  • Powiększ zdjęcie sześć pań stoi przy stojakach i zaplatają makramysześć pań stoi przy stojakach i zaplatają makramy
  • Powiększ zdjęcie pięć pań siedzi na wersalkach i zaplata przy pomocy krzeseł makramypięć pań siedzi na wersalkach i zaplata przy pomocy krzeseł makramy
  • Powiększ zdjęcie prezentuje się makrama zrobiona ze sznurkówprezentuje się makrama zrobiona ze sznurków
  • Powiększ zdjęcie  panie stoją przy stojakach i zaplatają makramy, jeden pan zaplata makramę przy pomocy krzesłapanie stoją przy stojakach i zaplatają makramy, jeden pan zaplata makramę przy pomocy krzesła
  • Powiększ zdjęcie sześć pań stoi przy stojakach i zaplatają makramy

    sześć pań stoi przy stojakach i zaplatają makramy