Loga_na_strony_intrnetowe

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej Ad Astram informuje o planowanym terminie wydawania paczek żywnościowych dla osób z terenu Miasta Dębicy posiadających skierowania na Podprogram 2019.

 29 maja 2020 r., (piątek) od godz. 800 – 1800

30 maja 2020 r., (sobota) od godz. 800 – 1300

po dwie paczki na 1 osobę.

Informujemy, że poza w/w dniami żywność nie będzie wydawana, zatem prosimy o zgłaszanie się tylko w tych dniach. W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Zarząd Stowarzyszenia zwraca się z prośbą o przestrzeganie obowiązujących przepisów w tym zakresie, a w szczególności zachowanie odległości w kolejce min. 1,5m.

W przypadku zmiany terminów, godzin wydawania, Stowarzyszenie zamieści stosowaną informację na stronie internetowej: http://ad-astram.pl/category/pomoc-zywnosciowa/.

 W przypadku zmian w sytuacji finansowej lub życiowej rodziny nie dokonuje się korekty w skierowaniach. Za moment rekrutacji uznaje się wydanie skierowania przez ośrodek pomocy społecznej. Jeżeli w trakcie trwania Podprogramu 2019 ulegnie wysokość dochodu, fakt ten nie będzie mieć wpływu na uprawnienie osoby do tej formy pomocy. Jeżeli w trakcie Podprogramu urodzi się kolejne dziecko w rodzinie nie przysługuje dodatkowy zestaw żywności.

 Zarząd Stowarzyszenia Ad Astram