INFORMACJA

 Stowarzyszenie Pomocy Społecznej Ad Astram w Dębicy informuje, że w listopadzie 2018 r. zostały wydane paczki żywnościowe dla 850 najuboższych osób zamieszkujących teren Gminy Miasta Dębicy.

W skład paczek żywnościowych wchodziły produkty: groszek z marchewką, koncentrat, buraczki, powidło, makaron jajeczny, mleko, szynka drobiowa, szynka wieprzowa, filet, cukier.

Łącznie wydano 5 703,5kg żywności.

Realizacja tego zadania była możliwa dzięki pozyskanej dotacji od Gminy Miasta Dębica w ramach umowy o realizację zadania publicznego pt.: „Zorganizowanie pomocy żywnościowej poprzez dostarczenie żywności dla dzieci i rodzin najuboższych”.

Jednocześnie przypominamy, że kolejny termin wydawania paczek żywnościowych będzie w dniach:

7 grudnia (piątek) od godz. 800 – 1800

8 grudzień 2018 r., (sobota) od godz. 800 – 1300

w Magazynie Żywności przy ul. Ratuszowej.

 W przypadku nieprzewidzianej zmiany terminu będziemy umieszczać informacje na stronie internetowej Stowarzyszenia Pomocy Społecznej Ad Astram w Dębicy w zakładce pomoc żywnościowa: http://ad-astram.pl/category/pomoc-zywnosciowa/