Zajęcia dla dzieci

nnnn

W ubiegłą sobotę 3 grudnia dzieci biorące udział w zajęciach w ramach programu „Mały człowiek – duże szanse” dofinansowanego z budżetu Województwa Podkarpackiego – Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie, a realizowanego przez Stowarzyszenie „Razem w przyszłość” w partnerstwie  ze Stowarzyszeniem Pomocy Społecznej „Ad Astram” w Dębicy mogły poczuć już klimat nadchodzących świąt. Zajęcia rozpoczęli arteterapeuci od przygotowania wspólnie z dziećmi papierowych choinek,  a także od malowania farbami akrylowymi  drewnianych ozdób choinkowych. Dzieci miały także możliwość napisania listu do Świętego Mikołaja oraz nauki prawidłowego pisania listu. A ponieważ wszystkie dzieci przez cały rok były bardzo grzeczne podczas zajęć odwiedził je Święty Mikołaj, który rozdawał pluszowe prezenty. Radości nie było końca.

Podczas tego spotkania dzieci miały możliwość wzięcia udziału w zajęciach  z trenerem kontaktów interpersonalnych. Ich celem jest zapoznanie dzieci z treścią procesów komunikowania się w tym aktywnego słuchania i zrozumienia,  a także odkrycie swoich mocnych i słabych stron, wzbudzenia poczucia własnej wartości i akceptacji w grupie rówieśniczej.

 20161203_092909 20161203_094241 20161203_101038 20161203_101255 20161203_104908 20161203_105717 20161203_110304 20161203_112410