Terapia behawioralna dla dzieci autystycznych

W ramach programu „Aktywni Razem” dofinansowanego z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, a realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Ad Astram” we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dębicy 32 dzieci autystycznych z terenu województwa podkarpackiego bierze udział w indywidualnych zajęciach terapii behawioralnej.

Zajęcia mają na celu przede wszystkim nauczenie dziecka samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym i możliwie łatwego przystosowywania się do zmieniających się warunków otoczenia.

Podczas zajęć dzieci uczą się podstawowych umiejętności, czyli prawidłowej komunikacji, np. zachowywania kontaktu wzrokowego, czynności samoobsługowych, np. prawidłowego jedzenia, wykonywania prostych poleceń słownych, np. wskazywania i przynoszenia konkretnych przedmiotów.

  • Powiększ zdjęcie indywidualne zajęcia terapii behawioralnej Powiększ zdjęcie indywidualne zajęcia terapii behawioralnej 
  • Powiększ zdjęcie indywidualne zajęcia terapii behawioralnejindywidualne zajęcia terapii behawioralnej
  • Powiększ zdjęcie indywidualne zajęcia terapii behawioralnej 
  • Powiększ zdjęcie indywidualne zajęcia terapii behawioralnej 
  • Powiększ zdjęcie indywidualne zajęcia terapii behawioralnej 
  • Powiększ zdjęcie indywidualne zajęcia terapii behawioralnejindywidualne zajęcia terapii behawioralnej