Rekrutacja do projektu „Aktywni Razem”

   Logo serwisu MOPS Dębica

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Ad Astram” w Dębicy

w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej  w Dębicy

oraz Fundacją „Pro Alia” w Rzeszowie

od 01.07.2016r. do 30.09.2016r. będzie realizować projekt

„Aktywni Razem”

Zadanie publiczne wynikające
z „Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu
Na Lata 2008-2020”. 

„Dofinansowanego z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie”.

 Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy dzieci autystyczne (z zaburzeniami neurologicznymi ale również mające problemy z układem ruchu np. trudności w poruszaniu rękami) i ich rodziców z terenu powiatu dębickiego oraz ropczycko – sędziszowskiego.

W ramach projektu oferujemy udział w zajęciach:

  • hipoterapii
  • dogoterapii
  • terapii behawioralnej – (inaczej stosowana analiza zachowania)
  • z logopedą
  • rehabilitacji
  • muzykoterapii
  • warsztatach terapeutycznych-plastycznych
  • warsztatach terapeutycznych-teatralnych
  • biofeedback

 Rekrutacja do programu będzie odbywać się w dniach od 01.07.2016r. do 08.07.2016r.

Deklaracja uczestnika projektu do pobrania znajduje się poniżej:

DEKLARACJA UCZESTNIKA PROJEKTU AKTYWNI RAZEM

 lub osobiście w godz. od 7.30 do 15.30 w budynku MOPS w Dębicy przy ul. Akademickiej 12 w pok. 26 lub 28.

 UWAGA !!!

O udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.

Liczba miejsc jest ograniczona.