Informacja

clip_image003

„Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym”.

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „AD ASTRAM” w Dębicy informuje, że w dniu 12 i 13 maja 2017 r. będzie prowadziło dystrybucję paczek żywnościowych w ramach POPŻ, Podprogram 2016 dla osób najbardziej potrzebujących z terenu Miasta Dębicy. Miejsce wydawania: Magazyn Żywności ul. Ratuszowa

dnia 12 maja 2017 r. w godz. 900 do 1700;

dnia 13 maja 2017 r. w godz. 900– 1200.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (1 268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy.

W skład jednej paczki będą wchodziły następujące artykuły:

PRODUKT DLA JEDNEJ OSOBY
makaron (500g) 2 szt.
ryż (1 kg) 1 szt.
herbatniki (200g) 4 szt.
mleko (1 l) 1 szt.
ser (400g) 2 szt.
groszek (400g) 3 szt.
fasola (400g) 3 szt.
gulasz (850g) 1 szt.
filet z makreli (170g) 2 szt.
szynka drobiowa (300g) 3 szt.
cukier (1 kg) 1 szt.
olej (1 l) 1 szt.
szynka wieprzowa (300g) 1 szt.
pasztet wieprzowy (160g) 1 szt.