INTEGRACJA POKOLEŃ POLSKI I UKRAINY

 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej Ad Astram w Dębicy dzięki pozyskanemu Grantowi edukacyjnemu od firmy PPG, zasponsorowało w ramach pikniku integracyjnego spotkanie pokoleń polskich i ukraińskich. 7 sierpnia 2022 r. w parku przy Domu Kultury „Śnieżka” odbył się Ludowy Piknik Pokoleń, w ramach którego Stowarzyszenie Pomocy Społecznej Ad Astram w Dębicy zaprosiło dzieci z Ukrainy wraz z dziećmi uczęszczającymi na zajęcia do placówek wsparcia dziennego Zgrana Paka przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy. Była to inicjatywa służąca społeczności lokalnej. Celem było zaprezentowanie i poszerzenie znajomości kulturalnych i społecznych walorów naszego terenu a także integracja pokoleń i narodowości Polaków i osób z Ukrainy. Edukacja taka przynosi pozytywne efekty w aspekcie społecznym – służy integracji i solidarności międzypokoleniowej, przyczyniając się tym samym do popularyzacji i wdrażania idei społeczeństwa dla wszystkich kategorii wieku. Dzieci z Ukrainy mogły zobaczyć jaką muzykę uprawiają polskie zespoły ludowe: „Stryki i Stryjenki” oraz „Stryki” ze Strzyżowa, Grupa Śpiewacza „Kalina” z Łękawki, „Muzyka Powsinogi” i „Muzyka spod Bucyny” z Łękawki oraz Zespół Ludowy „Morsy” z Dębicy oraz inni soliści.

Dzieciom największą frajdę sprawiała dmuchana zjeżdżalnia, różne zabawy i gry sportowe. Mogły także zasmakować watę cukrową lub gorące dania.

Powiększ zdjęcie

Powiększ zdjęcie

Powiększ zdjęcie

Powiększ zdjęcie

Powiększ zdjęcie

 

Powiększ zdjęcie

Powiększ zdjęcie