Zachęcamy do udziału w projekcie osoby starsze, uczestników Klubów i Domów Seniora do udziału w projekcie:

Projekt „E-kompetencje na start!”

Działanie/Podziałanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Numer wniosku: RPPK.09.03.00-18-0016/20 przez firmę SELF

Biorąc udział w projekcie nauczysz się korzystać z możliwości jakie daje komputer i dostęp do Internetu. Na lekcjach poznasz podstawowe funkcje każdego komputera – nazewnictwo, symbole graficzne, zdobędziesz umiejętność pisania w edytorze tekstu, a z czasem samodzielnie będziesz wysyłać e-maile, zamawiać zakupy z dostawą do domu lub rozmawiać z bliskimi przed Skype’a. Portale społecznościowe otworzą przed Tobą możliwość poznania nowych osób, a umiejętność wyszukiwania informacji pozwoli na rozwijanie dotychczasowych pasji.

Korzyści ze szkolenia:

·        Umiejętność samodzielnej pracy przy komputerze z MS Windows.

·        Znajomość podstawowych programów

·        Umiejętność wyszukiwania informacji i korzystania z sieci Internet.

·        Zwiększenie bezpieczeństwa w sieci

·        Umiejętność radzenia sobie z prostymi problemami

Szkolenie dla następujących osób:
Osoby wieku 25 lat i więcej, zamieszkujące na obszarze woj. podkarpackiego,
należące do jednej z poniższych grup:
1) osób z wykształceniem maksymalnie średnim
2) osób w wieku 50 lat i więcej (niezależnie od wykształcenia)
3) osób z niepełnosprawnościami (niezależnie od wykształcenia)
4) rodziców z Kartą Dużej Rodziny (niezależnie od wykształcenia)