Dębica dla Ukrainy

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej Ad Astram w Dębicy w ramach akcji pomocy uchodźcom  z Ukrainy wspólnie z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy przygotowali kanapki dla potrzebujących. Stowarzyszenie pokryło koszt zakupu pieczywa oraz soczków dla dzieci ukraińskich. Przygotowane kanapki oraz soczki zostały dostarczone następnego dnia przez pracowników MOPS w Dębicy do dworzec w Przemyślu, gdzie przebywają uchodźcy z Ukrainy.