10 – lecie istnienia Domu Seniora

24 40W dniu 17 grudnia  2019 roku odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 10-lecia istnienia  Domu Seniora. Uczestniczyli w nim Pani Małgorzata Dankowska, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Rzeszowie, Pan Mariusz Szewczyk, Burmistrz Miasta Dębica, Pan Maciej Małozięć, Z-ca Burmistrza, Pan Paweł Wolicki, Prezes Uzdrowiska Latoszyn Zdrój,  Pani Małgorzata Kędzior, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy, Pani Marzena Socha  Z-ca Dyrektora MOPS, Pani Katarzyna Rostowska- Machnik Przewodnicząca Komisji Rodziny i Polityki Społecznej wraz z radnymi oraz inni zaproszeni goście.

Przedstawiono działania i osiągnięcia realizowane dla seniorów, w tym: udział w projektach, jarmarkach bożonarodzeniowych, kiermaszach wielkanocnych, wyjazdach i imprezach integracyjnych.  Wspomniano o spotkaniach, prelekcjach, wykładach   na tematy dotyczące zdrowia, profilaktyki, rehabilitacji, stosowaniu leków, o wybranych jednostkach chorobowych, prawidłowej diecie i innych zagadnień  w ślad za oczekiwaniami uczestników domu. Pani Dyrektor przypomniała historię powstania Domu, podziękowała wszystkim tym, którzy przyczynili się do jego powstania. Radością wśród seniorów była informacja przekazana przez Burmistrza Pana Mariusza Szewczyka dotycząca  zaadaptowania pomieszczenia biblioteki i utworzenia dziennego Domu  „Senior+”. Przybyli goście a także uczestnicy Domu dziękowali za  wszelkie inicjatywy podejmowane na rzecz osób starszych. Seniorzy z okazji jubileuszu przygotowali krótką część artystyczną. Pani Franciszka Depowska recytowała wiersze a scenkę teatralną „Telefon do babci” zagrała Pani Aniela Królikowska z prawnukiem Oliwierem. Każdy z zaproszonych gości otrzymał upominek świąteczny przygotowany przez uczestników Domu Seniora wraz z życzeniami. Seniorzy razem z  gośćmi  zdmuchnęli świeczki na pięknym torcie z logo „Domu Seniora” i odśpiewali 100 lat. Wspólny poczęstunek, rozmowy, wspomnienia sprzed lat  zakończyły spotkanie z okazji jubileuszu.