Sala komputerowa

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej Ad Astram w Dębicy dzięki pozyskanemu Grantowi Edukacyjnemu od firmy PPG, pomogło wyremontować salę komputerową                                    w nowopowstającej siedzibie Placówki Wsparcia Dziennego „Zgrana Paka” przy ul. Cmentarnej.

Sala będzie przeznaczona do prowadzenia zajęć z zakresu informatyki i mediów społecznościowych dla dzieci z Ukrainy, które są wychowankami „Zgranej Paki”.

W wyremontowanych przez Stowarzyszenie pomieszczeniach, dzieci uchodźców z objętej wojną Ukrainy będą mogły kontynuować naukę w dobrych warunkach pozaszkolnych oraz w razie potrzeby mieć możliwość nauki zdalnej.

W ramach pozyskanego grantu Stowarzyszenie również przekazało laptop jako doposażenie sali komputerowej.