SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ „AD ASTRAM” w DĘBICY

ZA ROK 2021.

 

  1. Nazwa, siedziba i adres organizacji: Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Ad Astram” w Dębicy, 39-200 Dębica, ul Mościckiego 26.
  2. Data wpisu do rejestru, nr w rejestrze: 02.07.2002r.: status OPP 18.06.2004r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII wydział Gospodarczy KRS 0000131039
  3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD: 91332 Działalność pozostałych Organizacji Członkowskich.
  4. Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON: 691692652
  5. Dane dotyczące członków Zarządu ( imię i nazwisko oraz funkcja)

– Kinga Chojecka – Krasoń – Przewodniczący Stowarzyszenia

– Stanisława Drobot – Zastępca przewodniczącego

– Agnieszka Gazda- Skarbnik

– Agnieszka Baster- Sekretarz

– Ewa Socha- Członek

 

  1. Określenie celów statutowych organizacji:

– niesienie wszechstronnej pomocy w celu zapobiegania wykluczeniom społecznym

– kreowanie twórczych postaw wobec życia

– kształtowanie postaw humanitarnych i prospołecznych

– podniesienie świadomości kultury ekologicznej

 

  1. Okres trwania działalności organizacji: nieoznaczony
  2. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Ad Astram” w Dębicy swoją działalność rozpoczęło  w 2002r., członkowie realizując cele statutowe rozpoczęli aktywną działalność na rzecz społeczności lokalnej. W 2004 r. uzyskaliśmy status organizacji pożytku publicznego.

W minionym roku w maju Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Ad Astram” wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dębicy realizowało projekt „Zaplątani w Sznurkach”. Odbiorcami projektu było 20 osób starszych uczęszczających do Dziennego Domu Senior+ przy ul. Mościckiego 26 w Dębicy, które wzięły udział w warsztatach z makramy. Makrama to technika wiązania sznurków, za pomocą której możemy wykonać różnorodne dodatki wnętrzarskie, torebki, kwietniki, biżuterię i wiele innych dekoracji. Zajęcia były twórczym wypełnieniem czasu, które przyniosło wiele radości oraz satysfakcji. Projekt w całości był finansowany ze środków Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dębicy w miesiącach lipiec – sierpień realizowało projekt socjalny pn. „Lalki motanki”. Odbiorcami projektu były osoby starsze uczęszczające do Ośrodków Wsparcia Dziennego Senior + w Dębicy. Seniorom została przybliżona wiedza na temat życia Słowian oraz rzemiosła. Podczas spotkań uczestnicy samodzielnie tworzyli tradycyjne lalki słowiańskie – motanki, które powstają z gotowych elementów bez użycia nożyczek. Projekt w całości był finansowany ze środków Stowarzyszenia.

 

W okresie od 15 lipca do 31 października 2021 r. Stowarzyszenie w partnerstwie z Fundacją Pro Alia realizowało projekt pt.W drodze do samodzielności – wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Zadanie publiczne wynikające z Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na Lata 2016-2023”.

W projekcie wzięło udział 32 dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz ich rodzice lub opiekunowie  powiatu ropczycko – sędziszowskiego i powiatu dębickiego. W ramach projektu odbyły się zajęcia: ruchowe, Dogoterapia, Integracja sensoryczna, Terapia behawioralna, pedagogiczna, psychologiczna, Gimnastyka korekcyjna, Refleksologia, Logopedia, Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, trening  umiejętności społecznych.

 

Inicjatywa „Razem możemy wiele zdziałać – ku lepszej przyszłości” inicjatywa realizowana przez grupę nieformalną „Iskierczanie” pod patronatem Stowarzyszenia „AD ASTRAM” w Dębicy, przy współpracy Urzędu Miasta Dębica oraz Urzędu Gminy Dębica w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. W ramach tej inicjatywy zorganizowane zostały: warsztaty rękodzieła, warsztaty gry na instrumentach ludowych oraz koncert pieśni legionowej Iskierczanie.

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Ad Astram” w miesiącu grudniu 2021 r. realizowało projekt socjalny „Pomagamy na Święta” skierowany do podopiecznych MOPS w Dębicy, którzy ze względu na swoją trudną sytuację życiową (ubóstwo, choroba) zwrócili się do Stowarzyszenia o pomoc finansową w związku z ponoszonymi znacznymi kosztami leczenia. Dzięki wsparciu sponsora pomoc finansową otrzymało pięć osób długotrwale chorych z terenu naszego miasta.

Zbiórka książek

Członkowie Stowarzyszenia włączyli się w świąteczną zbiórkę książek wspólnie z MOPS w Dębicy. Ogólnopolską akcję prowadziła Fundacja onkologiczna Rakiety, która zebrane książki przekazała osobom chorym, którzy tegoroczne Święta Bożego Narodzenia spędzą w szpitalach.

Stowarzyszenie wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dębicy realizowało projekt pn. „Mistrzowie Planszy w Placówkach Wsparcia Dziennego Zgrana Paka”. Celem projektu było zorganizowanie czasu wolnego podopiecznym ze świetlic działających w MOPS bez nowych technologii. W ramach projektu organizowane będą rozgrywki świetlicowe i międzyświetlicowe.

 

 

Stowarzyszenie udostępniło w minionym roku swoje konto bankowe na zbiórkę środków finansowych pochodzących z 1% podatku dla 10 osób. W ciągu roku Zarząd Stowarzyszenia odbył 6 posiedzeń, na których podejmował decyzje związane z działalnością Stowarzyszenia. Zarząd zorganizował 1 zebranie z członkami Stowarzyszenia, na których omawiano sprawy bieżące.

Stowarzyszenie kontynuowało zadania zgodnie ze statutem.