Informacja

clip_image003

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym PODPROGRAM 2017 (sierpień 2017 – czerwiec 2018)

 W związku z planowanym wydawaniem żywności na dzień 20 i 21 października 2017 r. dla mieszkańców Miasta Dębica, osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj. 1 268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028 zł dla osoby w rodzinie, proszone są o odbiór nowych skierowań do pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy ul. Akademicka 12, 39-200 Dębica.

 Zarząd Stowarzyszenia Ad Astram