Zajęcia artystyczne dla dzieci autystycznych

W ramach programu „Aktywni Razem” dofinansowanego z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, a realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Ad Astram” we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dębicy 32 dzieci autystycznych z terenu województwa podkarpackiego bierze udział w zajęciach plastycznych, teatralnych oraz muzykoterapii.

Ta atrakcyjna forma terapii wprowadza w dobry nastrój i przynosi odprężenie. Dostarcza także silnych pozytywnych wrażeń zmysłowych i doznań emocjonalnych, daje dzieciom z autyzmem radość tworzenia, dotykania, manipulowania, oglądania, oraz co za tym idzie, doświadczania świata zewnętrznego za pomocą różnych zmysłów. Dodatkowo, dziecko poprzez wykonywanie rozmaitych czynności doskonali swoje umiejętności manualne oraz ruchowe.

  • Powiększ zdjęcie Dzieci siedzą przy stole i rysują  
  • Powiększ zdjęcie Dziewczynka prezentuje wykonany przez siebie rysunek
  • Powiększ zdjęcie Dwóch chłopców prezentuje wykonany przez siebie rysunek 
  • Powiększ zdjęcie Dzieci malują 
  • Powiększ zdjęcie Dzieci, rodzice i opiekunowie siedzą przy stołach: malują, rysują, rozmawiają 
  • Powiększ zdjęcie Zabawa dzieci, rodziców i opiekunów z chustą 
  • Powiększ zdjęcie Zabawa dzieci, rodziców i opiekunów- taniec w kółeczku